top of page

บริการรักษาด้วยแสงอาทิตย์ยูวีเทียมที่โรงพยาบาล

เปิดบริการรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียมยูวีที่โรงพยาบาล ด้วยการทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น

  • 15 นาที
  • Por Por Ror Building, 1873 Ratchadamri Rd, Pathum Wan, Pathu

คำบรรยายบริการ

บริการรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียมที่โรงพยาบาล เนื่องจากสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทางคลินิกผิวหนังและแสงอาทิตย์ จึงขอให้ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแสงอาทิตย์เทียมที่โรงพยาบาล ทำจองคิววันและ เวลาล่วงหน้า เพื่อลดการสัมผัสกับผู้เข้ารับบริการท่านอื่น และการทำความสะอาดเตรียมสถานที่ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และทีมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้บริการแก่ท่านเช่นกัน ขอบพระคุณในความร่วมมือ มา ณ ที่นี่


ข้อมูลการติดต่อ

einapak@dreinapak.com

bottom of page