top of page

จองงานบริการของเราล่วงหน้า

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ที่นี่

IMG_9068_edited.jpg

ปรึกษาผิวหนังและ ภาวะผิวหนังที่เกี่ยวเนื่องกับแสงอาทิตย์กับแพทย์ไอณภัคตามนัดหมายเท่านั้น

30นาที

ทีมผิวหนังและแสงอาทิตย์

เราคือทีมผิวหนังและ อาทิตย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้บริการรักษาด้วยแสงอาทิตย์ การวินิจฉัยด้วยแสงอาทิตย์ (การทดสอบแสงอาทิตย์) คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากแสงอาทิตย์

bottom of page