top of page

แสงอาทิตย์เทียมรักษายูวีบีเฉพาะ

การรักษาด้วยแสงอาทิตย์ช่วงยูวีบีเทียม (311-313 ไมโครเมตร) (การรักษาด้วยรังสี UVB แบบวงแคบ) สำหรับให้การรักษา

แสงอาทิตย์เทียมรักษายูวีเอหนึ่ง

การรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียมยูวีเอหนึ่ง (340-400 ไมโครเมตร) สำหรับให้การรักษาภาวะหนังแข็งเฉพาะที่ (Morphea) ผิวหนังอักเสบชนิดมาสโชไซโตซิส (Mastocytosis)  ลมพิษแสงอาทิตย์) ผดแดด (ภาวะแพ้แสงอาทิตย์โพลีมอร์ฟัส)

แสงอาทิตย์เทียมรักษาสีแดงและสารเมทิลีนบลู

การรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียมช่วงสีแดง (630-653 ไมโครเมตร) ร่วมกับสารดูดซับแสงสีแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Methylene blue mediated Photodynamic therapy) ในการฆ่าเชื้อครอบคลุมกว้าง และเพิ่มโอกาสการหายของแผลโดยไม่ทำให้เกิด เกิดปัญหาดื้อยายาตีกันและผลข้างเคียงจากยารับประทาน

 

การรักษาที่เป็นความหวังเดียวในยุคโลกแห่งความดื้อยารุนแรง

Sunset

แสงอาทิตย์ธรรมชาติรักษาภายใต้คำแนะนำใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ
(การรักษาด้วยเฮลิบำบัดด้วยตนเองใน TH, SHOT)

การรักษาแสงอาทิตย์ธรรมชาติ (290-400 ไมโครเมตร) ด้วยการใช้แหล่งพลังงานที่ทรงพลังและไม่มีที่สิ้นสุดในธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์ ผู้ป่วยสามารถรักษาได้จากทุกพื้นที่ในระบบด้วยความปลอดภัยภายใต้การดูแล ใกล้ชิดจากเราผ่านแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือพกพา "เชด SHADEs" ตลอดก่อนระหว่างและหลังรักษา

 

การรักษาด้วยแสงอาทิตย์ธรรมชาติเป็นหนึ่งในการรักษาภายใต้เครือข่ายซันไรซ์ (Sunrise PhotoNet) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อให้การบริการของเราครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

แสงอาทิตย์เทียมรักษายูวีเอ

การรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียมยูวีเอ (320-400 ไมโครเมตร) ร่วมกับการรับประทานยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Psoralen-UVA therapy, PUVA)

แสงอาทิตย์เทียมรักษายูวีซี

การรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียมยูวีซี (222, 270-280 ไมโครเมตร) สำหรับการฆ่าเชื้อในอากาศบนพื้นผิวและรอยแผล

แสงอาทิตย์เทียมรักษาสีแดงและอนุสารสารโรฟิลล์

การรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียมช่วงคลื่นสีแดง (630-653 ไมโครเมตร) ร่วมกับสารดูดซับแสงสีแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (อนุพันธ์ของคลอโรฟิลล์) เพื่อพัฒนาผิวที่ถูกทำลายจากแสงอาทิตย์ รวมถึงขั้นต้นของมะเร็งผิวหนังบางชนิด และรักษาสิว

Beach Time

ทดสอบแสงอาทิตย์ด้วยหลอดไฟประดิษฐ์เพื่อการวินิจฉัย

การทดสอบผิวหนังเพื่อสังเกตการณ์ตอบสนองต่อแสงอาทิตย์ช่วงคลื่นต่างๆในแต่ละบุคคลหากการตอบสนองนั้นไวเกินปกติหรือไม่ (ภาวะไวต่อแสงหรือแพ้แสงอาทิตย์) 

 

ทดสอบหากแพทย์สงสัยภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับอาทิตย์ซึ่งอาจจะมาด้วยอาการผื่นแดงปื้นบวมคัน ผื่นตุ่มกระจายใส เมื่อเกาและมีน้ำใสภายในตุ่ม สีผิวคล้ำลงแห้ง อาจมีอาการทันทีภายในระหว่างการกิจกรรมภายนอกอาคารหรือ เริ่มมีอาการหลังจากหลบเข้าภายในอาคารแล้วหลายชั่วโมง หรือมีอาการวันรุ่งขึ้น เมื่ออาการดีขึ้นอาจใช้เวลาเป็นหลักชั่วโมง หลายวันหรือหลายสัปดาห์ หรือผื่นไม่เคยหายเลย ผื่นสามารถทิ้งแผ่นแห้งคันไว้ หรือรอยแผลเป็นอยู่นานหรือไม่มีทิ้งรอยใดๆ กลับสู่ภาวะผิวปกติ 

Beachwear Model

แสงอาทิตย์ธรรมชาติรักษาอย่างปลอดภัยและได้ผลตามคาดผ่าน SHADEs, Sensible Sun-bathing

SHADEs แอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ช่วยให้การรักษาหรือการอาบแสงอาทิตย์ธรรมชาติเป็นไปอย่างปลอดภัยและได้ผลใต้คำแนะนำใกล้ชิดจากเรา

 

SHADEs พัฒนาขึ้นมาจากความคิดที่ทำให้การรักษาสะเก็ดเงินด้วยแสงอาทิตย์ธรรมชาติสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เป็นไปอย่างปลอดภัยและได้ผล

bottom of page