top of page
Blank Envelopes

ติดต่อแพทย์

หน่วย ผิวหนังและแสงอาทิตย์

สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง)

ภาควิชาอายุรศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร 10330

ประเทศไทย

Dermatologist at Work

นัดหมายล่วงหน้า

โรงพยาบาลต้นสังกัด, แพทย์, นิสิต, หรือผู้ที่สนใจเพื่อปรึกษาการเรียนการสอน นัดสอบ, สอบ EPA, งานวิจัย, งานวิชาการ ,เข้าพบเพื่อปรึกษาเบื้องต้นและ  อื่นๆ 

อัปโหลดเอกสาร

อัปโหลดเอกสาร สำหรับใช้ในวันนัดหมายเพื่อปรึกษาติดตามกับแพทย์, การประชุมวิขาการ และปรึกษา อื่นๆ

ติดต่อเรา

เราอยากได้ยินว่าคุณต้องการให้เราช่วยอะไร? หรือมีปัญหาเรื่องผิวหนังอย่างไร หรืออะไรก็ตาม

bottom of page