top of page
Vintage Postbox

ส่งคนไข้ถึงเรา

เป็นเรื่องง่ายและ

เรายินดีอย่างยิ่ง.

IMG_9437_edited.jpg
  • ขั้นตอนที่ 1 เขียนข้อมูลสำคัญสั้น ๆ ถึงเรา  หรือส่งอีเมลล์ตอนนี้ หรือจองเวลาเข้าพบแพทย์ไอณภัค ที่นี่

  • ขั้นตอนที่ 2 เราคาดว่าจะได้รับคำตอบภายใน 48 ชม

  • ขั้นตอนที่ 3 เมื่อจัดเรียงวันที่และเวลาของคลินิกที่เกี่ยวข้องของเราเรียบร้อยแล้ว

  • ขั้นตอนที่ 4 ส่งต่อ ผู้ป่วยของคุณที่มีสิทธ์การรักษา ไม่ว่าแบบใด (ใบส่งตัวพร้อมสิทธิ์การรักษา) ให้เรา

  • ขั้นตอนที่ 5 แนะนำให้ผู้ป่วยของคุณดำเนินการ อ้างอิงถึง เราตามวันและ เวลาที่กำหนด  หรือหากต้องการจองเวลาเข้าพบ ได้ที่นี่

  • ขั้นตอนที่ 6 เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของผู้ป่วยหากคนไข้อยู่ภายใต้การดูแลของเรา นอกจากนี้เรายินดีที่จะดำเนินการตามที่คุณต้องการ เช่นการทำทดสอบ แสงอาทิตย์อย่างเดียว และส่งผู้ป่วยของคุณกลับไปอยู่ในความดูแลของคุณพร้อมกับแผนการจัดการระยะยาวที่กำหนดเองได้หากคุณต้องการ

ท่านสามารถการเข้าพบแพทย์ โดยไม่ได้นัดล่วงหน้า เพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้เช่นกัน

บริการในเวลาราชการ

อาคารภปร. ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คลินิกโรคผิวหนังทั่วไป

จันทร์ 9.30-12.00 น

คลินิกสอนนิสิตแพทย์โรคผิวหนังทั่วไป

พฤหัสบดี 9.30-12.00 น

 

บริการนอกเวลาราชการ

อาคารภปร. ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

วันจันทร์ 16.30-20.00 น

พฤหัสบดี 16.30-20.00 น

** หากท่านเป็นคนไข้ใหม่ของโรงพยาบาล ท่านยังจำเป็นต้องลงทะเบียนตามระบบของโรงพยาบาล ที่แผนกต้อนรับการลงทะเบียนในวันที่นัดพบแพทย์

Happy Family in the sun
bottom of page